Klinisk vägledning

Vårdprogram

Svenska infektionsläkarföreningen, svenska hygienläkarföreningen och Föreningen för klinisk mikrobiologi har publicerat ett nationellt vårdprogram för covid-19.

Nationellt vårdprogram covid-19 (infektion.net)

Läkemedel

Behandling med Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) till sköra äldre nås via intranätet, styrdokument nr 721039 (rvn.se) 

Smittsamhetsbedömning covid-19

Lathund för smittsamhetsbedömning vid covid-19 hämtad ur smittskyddsblad covid-19, läkarinformation (slf.se) finns här:

Lathund smittsamhetsbedömning vid covid-19 (pdf)

Vägledning från Folkhälsomyndigheten där information om smittsamhetsbedömning återfinns:

Förebyggande åtgärder och rekommendationer kring smittspårning av covid-19 inom vård och omsorg, version 3, 2022-10-28 (folkhalsomyndigheten.se)


Tillbaka till toppen