Provtagning covid-19

Här samlas dokument som rör hantering av provtagning för SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19. Specifik information om antigentester (snabbtester) hittar du på en undersida i menyn.

Akut infektion

Provtagningsindikation för covid-19 (pdf)

Provtagningsanvisning Coronavirus SARS-CoV-2

Instruktionsfilm för nasofarynxprov (youtube.se)

Provtagning vid screening och smittspårning inom vård och omsorg

Riktlinje för åtgärder vid misstänkt, konstaterad covid-19 inom kommunal vård och omsorg 230320 (pdf)

Screening med antigentest för covid-19, hos asymtomatiska patienter vid inläggning på vårdavdelning (pdf)

Genomgången infektion covid-19 (antikroppstest)

Antikroppsprovtagning görs på medicinsk indikation. Skilj på antikroppsprov efter genomgången infektion och antikroppsprov efter vaccination.

Se provtagningsanvisningar från Laboratoriemedicin Västernorrland.

Provtagningsanvisning SARS Coronavirus 2 antikropp P (word)

Provtagningsanvisning Anti-SARS-CoV-2, Immunitetskontroll, P (Word)


Tillbaka till toppen