Smittspårning covid-19

Smittspårning av covid-19 görs sedan 1 april 2022 inom vård- och omsorg enligt regionens gällande riktlinjer som är regionala anpassningar av Folkhälsomyndighetens vägledning.

Förebyggande åtgärder och rekommendationer kring smittspårning av covid-19 inom vård och omsorg (folkhalsomyndigheten.se)

Observera att inga smittspårningsremisser längre ska skickas till den särskilda smittspårningsenheten för covid-19.

Åtgärdslista vid exponering av covid-19 för vårdpersonal och patient, vårdtagare. 230320 (pdf)

Kommunal vård och omsorg

Riktlinje för åtgärder vid misstänkt, konstaterad covid-19 inom kommunal vård och omsrog 230320 (pdf)

Regional vård och privata vårdgivare i Västernorrland

Covid-19 vårdhygienisk riktlinje (pdf) 

Smittskyddsblad covid-19

Läkarinformation (slf.se)

Patientinformation på svenska och flera andra språk (slf.se) Scrolla ner till covid-19.


Tillbaka till toppen