Statistik om covid-19, för vårdgivare och samarbetsaktörer

Medarbetare och beslutsfattare i Region Västernorrland hittar statistiken via kontrollpanelen med covid-19-statistik på intranätet. Här på sidan presenteras dessa rapporter som pdf-dokument.

Uppdateras tisdagar.

Data för regionens egen respektive Folkhälsomyndighetens statistik hämtas från olika datakällor vid olika tidpunkter. Exakta siffror kan därför ej jämföras mellan de olika statistikrapporterna.

Nationell statistik

Folkhälsomyndighetens webbsida för Covid-19 – med statistik presenterat i diagram och kartor

Socialstyrelsen webbsida för Covid-19. Här hittar du statistik som är direkt kopplad till covid-19 och statistik som har anknytning till sjukdomen.

Covid-19 i svenska intensivvårdsregistret (SIR)


Tillbaka till toppen