Röster om god och nära vård

Så här säger några personer i länet om varför omställningen till en god och nära vård är viktig och hur de vill bidra till en ökad samverkan mellan kommuner och region.

Linda Strid tittar in i kameran

"Det ger fantastiska möjligheter att hitta samarbetsformer som vi behöver"   

Linda Strid, tillförordnad programledare, Region Västernorrland

Läs mer om hur Linda ser på arbetet med god och nära vård

Ida Pettersson tittar in i kameran.

"Det gemensamma programmet ska kunna finnas med för att stödja och samordna utvecklingen av nära vård i Västernorrland"

Ida Pettersson, samordnare, Kommunförbundet

Läs mer om hur Ida ser på arbetet med god och nära vård

Anna Böhlenius tittar in i kameran.

"Tillsammans skapar vi framtidens vård och omsorg"

Anna Böhlenius, samordnare, Kramfors kommun 

Läs mer om hur Anna ser på arbetet med god och nära vård. 


Tillbaka till toppen