Ida Pettersson, Kommunförbundet - porträtt

Ida Pettersson, samordnare, Kommunförbundet

Varför är omställningen till en god och nära vård viktig?

Omställningen till en god och nära vård är viktig för att komplettera de senaste decenniernas framsteg inom den svenska hälso- och sjukvården. I dag lever vi  längre, mår bättre och tidigare dödliga sjukdomar har blivit kroniska eller kan botas helt. Den utvecklingen har bidragit till att förändra våra invånares behov och därför skapat nya utmaningar. Omställningen till god och nära vård ska stärka invånarens delaktighet och trygghet, och även kontinuitet i sina kontakter med vården. Och med det bidra till en jämlik vård och hälsa. Nära vård har relationen mellan invånaren och vården i fokus med utgångspunkten i individuella behov, där det centrala är tillgänglighet och samordning där det behövs.

Omställningen till en god och nära vård handlar om att skifta förhållningssätt och hitta lösningar i vardagen för att Västernorrlänningen ska kunna leva i livet och inte i vården.

Hur vill du bidra till en ökad samverkan mellan kommuner och region?

Med det relationella förhållningssättet i nära vård, är den ökade samverkan mellan kommer och region en förutsättning för att klara invånarnas framtida behov. Det finns en lång erfarenhet av att samverka och samarbeta mellan kommuner och region, där det gemensamma programmet ska kunna finnas med för att stödja och samordna utvecklingen av nära vård i Västernorrland.

Genom att samlas kring den gemensamma målbilden för god och nära vård 2030 och använda den som riktningsgivare samt ta tillvara ny kunskap och utveckla nya arbetssätt kommer vi att lyckas med omställningen tillsammans.


Tillbaka till toppen