Anna Böhlenius, porträtt

Anna Böhlenius, samordnare nära vård Kramfors kommun

Varför är omställningen till en god och nära vård viktig?

För att hälso- och sjukvården och den kommunala omsorgen ska kunna möta medborgarnas behov är en omställning mot god och nära vård nödvändig. Vård och omsorg behöver utgå från den enskildes behov, vara personcentrerad, tillgänglig och ha en kontinuitet där den enskilde är en medskapare. Vård och omsorg behöver också bli mer proaktiv och hälsofrämjande, ett förebyggande arbete kommer att behövas i större utsträckning.

Kramfors kommun och Region Västernorrland har påbörjat omställningen mot Nära vård via ett gemensamt projekt, ”Hemma hos mig”. Projektet vill undersöka om förändrade arbetssätt och digital teknik kan möjliggöra att genomföra medicinska utredningar och bedömningar i den enskildes hemmiljö. Det är ett spännande projekt där det finns möjlighet att påverka morgondagens arbetssätt där den enskildes behov är i fokus.

Hur vill du bidra till en ökad samverkan mellan kommuner och region?

Den länsgemensamma målbilden för Nära vård skapar goda förutsättningar att genomföra omställningen. En god samverkan mellan Region Västernorrland, länets sju kommuner, medborgarna och övriga intressenter kommer att vara en viktig och avgörande del för omställningen mot en Nära vård. Att utveckla samverkan är något som jag i min roll som samordnare för Nära vård i Kramfors kommun kommer att bidra med. Tillsammans skapar vi framtidens vård och omsorg!

 

 


Tillbaka till toppen