Textplatta med texten att nu är anmälan öppen med qr-kod till anmälsningslänken.

Temakonferens 3.0 – Anmälan är nu öppen

2024-07-03 15:52

Årets temakonferens är en möjlighet att nätverka och delta i det viktiga utvecklings- och omställningsarbete som pågår med utgångspunkt i hälso- och sjukvården och omsorgen. Tillsammans med och för våra invånare samverkar vi, kommunerna och regionen sida vid sida för att möta framtidens behov och utmaningar.

Som deltagare får du chans att träffa kollegor från kommun, region, intresse- och brukarföreningar och tillsammans skapa förutsättningar för näravårdsarbetet i länet. Du kommer att få inspiration av utvecklade arbetssätt som skapar kontinuitet och främjar delaktighet och trygghet för både patient och personal. Både nationella och länsegna exempel. Särskilt fokus i år ligger på primärvården som nav.  

- Temakonferensen är ett tillfälle att ta del av nätsvårdarbetet i länet, inriktning och ökad förståelse för den förflyttning som pågår, där nära vård är samlingsnamnet för ny inriktning av svensk hälso- och sjukvård och omsorg. Målet med dagen är att bidra till ett starkare och mer systematiskt omställningsarbete där fler känner till och involveras, säger Linda Strid, programledare för Program God och Nära Vård i Västernorrland.

Fysisk konferens i besparingstider – Ett viktigt beslut

Trots ekonomiska utmaningar har länsledningen HälSam beslutat, efter en noggrann förankring i alla åtta organisationerna, att genomföra en fysisk konferens. Att mötas och stärka kontakterna samt öka kunskapen om näravårdsarbetet har stort värde, både för att skapa förutsättningar för det pågående arbetet och för att på bästa möjliga sätt nå den politiska målbilden om en God och nära vård för våra invånare år 2030.

Viktig information och anmälan

För att delta i konferensen, kontakta din närmsta chef för att diskutera intresse och möjligheter. Konferensen organiseras av Länsledning HälSam via Program God och Nära Vård i Västernorrland. Har du frågor om konferensen kan du kontakta programmets funktionsbrevlåda: naravard@rvn.se.

Är du nyfiken på näravårdarbetet i din organisation, ta kontakt med din lokala näravårdsamordnare.

Kontaktuppgifter - näravårdsamordnare resp. program.pdf

Detaljer om Temakonferens 3.0

Lära | Göra | Bredda

Tid och plats:
24 oktober kl. 09.00-15.30
Clarion Hotel, Skepparegatan 9, Sundsvall

Anmälan:
Anmälan är obligatorisk och antalet platser är begränsat.
Anmälningslänk: https://dinkurs.se/92912

Målgrupp: Medarbetare, chefer, politiskt förtroendevalda, intresse- och brukarorganisationer samt andra samverkansaktörer i länet.

Övrigt:
Kostnadsfritt. Lunch och fika ingår. Specialkost enligt anmälan.
Sista anmälningsdag: 29 september 2024

Frågor om konferensen kan ställas till: naravard@rvn.se

Lägg till händelsen direkt i din kalender

Nu är anmälan öppen.pdf

Varmt välkommen med din anmälan!


Tillbaka till toppen