Pågående utvecklingsarbeten

Här visas de utvecklingsarbeten som samordnas av programmet via programmets utvecklingsportfölj.

Programmets styrgrupp beslutar om kriterier för urval årligen. Styrgruppen bedömer och beslutar om vilka utvecklingsarbeten som ska inkluderas i programmets utvecklingsportfölj.

Inkluderingskriterierna är

Medarbetare i inom kommuner och region med en idé, utvecklingsarbete eller projekt där  minst ett av kriterierna för programmet uppfylls:

  1. Samverkan mellan region och kommun/kommuner (obligatoriskt)
  2. Personcentrerat förhållningssätt
  3. Hälsofrämjande, primärprevention och egenvård
  4. Utvecklad tillgänglighet; (fysisk och digitalt)

Projekt i utvecklingsportföljen


Tillbaka till toppen