BarnSäkert - en god och nära vård för barn 0-6 år i Västernorrland

BarnSäkert är en arbetsmodell med syfte att upptäcka psykosociala riskfaktorer i små barns uppväxtmiljö. När barn far illa ska barnhälsovården och socialtjänsten snabbt kunna erbjuda hjälp till åtgärd.

Föräldrar erbjuds delta i BarnSäkert och får vid ett antal ordinarie besök på barnavårdscentralen besvara ett frågeformulär som berör barnsäkerhet, ekonomisk oro, nedstämdhet, föräldrastress, våld i nära relationer och alkoholvanor.

Arbetet sker i samverkan mellan barnhälsovårdens sjuksköterskor och socialtjänstens familjebehandlare, målet är att fånga upp risker redan innan de blir stora problem.

Målet är att länets alla 30 barnavårdscentraler ska omfattas av BarnSäkert, ett arbete som pågår under de kommande två åren. Pilotprojekt som pågått under 2022 är nu avslutat. Våren 2023 påbörjas implementering på fler BVC i Sundsvall och Timrå i samverkan med kommunernas socialtjänstförvaltning.

Under 2023 kommer enkäter att skickas digitalt till barnhälsovårdssjuksköterskor och familjebehandlare om upplevelsen att arbeta med BarnSäkert. Enkäter besvaras anonymt och de kommer även att erbjudas till föräldrar, som en del i kvalitetsuppföljning av BarnSäkert.

Kontaktperson: Anette Sjöstedt, anette.sjostedt@rvn.se

På Stiftelsen Allmänna Barnhuset hittar du rapporten BarnSäkert slutrapport från forskningsstudien och blickar framåt av Maria Engström och Steven Lucas, Uppsala universitet.

Filmad föreläsning om BarnSäkert producerad av Uppsala universitet med flera

Om BarnSäkert på Sundsvalls kommuns sida för nära vård

Om BarnSäkert på Timrå kommuns sida för nära vård


Tillbaka till toppen