Programområden

Program God och nära vård i Västernorrland erbjuder ett fördjupat kompetensstöd inom sex programområden utpekade i enlighet med den nationella riktningen och länets behov.

De sex programområdena


Tillbaka till toppen