Akutaskar APL

Läkemedelsmoduler akutläkemedel


För att förenkla hanteringen av akutväskor finns akutaskar, så kallade läkemedelsmoduler. Dessa packas och försäljs av APL, Apoteket Produktion och Laboratorier AB, www.apl.se. Askarna med förpackade läkemedel betingar ett högre pris än om varje läkemedel köps separat. Verksamheten kan alltså välja att köpa läkemedlen separat och förvara i egen akutask.
Akutaskar från APL som innehåller ljuskänsliga läkemedel kommer på etiketten att vara märkta: Innehåller ljuskänsliga läkemedel.
Hållbarheten garanteras inte efter brytning.
Följande rekommendation är en basrekommendation. Lokalt kan valfria tillägg göras efter behov. Lämpligt är att beställa extra adrenalinpennor att ha som tillägg i reserv. Varje enhet ansvarar för att uppdaterat PM för handläggning av akut situation finns. Bör förvaras i anslutning till asken/ akutläkemedlen.

Vårdcentral och läkarmottagning, rekommendation för beställning till akutväskor:


Adrenalinpennor (Emerade eller jämförbart adrenalinpreparat (Jext eller Epipen)) + desloratadin + Betametason *,
alternativt Akutask Anafylaxi - öppenvården APL (vnr 33 26 50)

BVC, skolhälsovård och tandvård, rekommendation:

Adrenalinpennor (Emerade eller jämförbart adrenalinpreparat (Jext eller Epipen)) + desloratadin + Betametason *,
alternativt Akutask Anafylaxi - öppenvården APL (vnr 33 26 50)
För BVC: Akutask Anafylaxi - BVC APL (vnr 33 26 68)

Kommunala boenden, rekommendation för beställning till kommunala akuta läkemedelsförråd:

Adrenalinpennor (Emerade eller jämförbart adrenalinpreparat (Jext eller Epipen)) + desloratadin + Betametason *

 

1. Akutask Hjärt - lungräddning APL (vnr 33 21 30)

Adrenalin Martindale Pharma injektionsvätska 0,1 mg/ml - 10x10 ml
Cordarone Sanofi injektionsvätska 50 mg/ml - 3x3 ml
Glucos. B. Braun infusionsvätska 50 mg/ml Ecoflac Plus - 1x100 ml
Tribonat Fresenius Kabi infusionsvätska - 1x100 ml

2. Akutask Hjärtsvikt - Lungödem APL (vnr 33 21 48)

Furix Takeda Pharma injektionsvätska 10 mg/ml - 2x4 ml
Glytrin Meda sublingualspray 0,4 mg/dos - 1x200 doser
Morfin Meda injektionsvätska 10 mg/ml - 1x1 ml
Natriumklorid Fresenius Kabi injektionsvätska 9 mg/ml - 2x10 ml

3. Akutask Anafylaxi - APL (vnr 33 26 50)

Aerius MSD munsönderfallande tablett 5 mg - 4x1 st
Betapred Sobi tablett 0,5 mg - 1x10 st
Emerade Medeca Pharma inj.vätska, (förfylld inj.penna) 150 µg/dos 1x1 st
Emerade Medeca Pharma inj.vätska, (förfylld inj.penna) 300 µg/dos 1x1 st
Behandlings-PM SFFA öppenvård har tagits bort ur asken men finns tillgänglig på s 5 här Svensk förening för allergologi.

4. Akutask Anafylaxi - BVC APL (vnr 33 26 68)

Aerius MSD munsönderfallande tablett 2,5 mg - 2x1 st
Betapred Sobi tablett 0,5 mg - 1x10 st
Emerade Medeca Pharma inj.vätska, förfylld inj.penna 150 µg/dos 2x1 st
Behandlings-PM har tagits bort ur asken men finns tillgänglig på Rikshandboken barnhälsovård.

5. Akutask Hypoglykemi – Insulinkoma APL (vnr 33 21 71)

Glucagon Novo Nordisk injektionsvätska, förfylld spruta - 2x1 mg
Glukos APL injektionsvätska 300 mg/ml - 1x50 ml

Katastrofläkemedel med tillbehör för sjukvårdsgrupper på sjukhus och i primärvård.


Tillbaka till toppen