Förslag till behandling vid vanliga symtom hos äldre

Äldrekortet s 3

Äldrekortet s 4