Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger

image54pnb.png