Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger

Äldrekortet s 1