Tänkvärt – föreligger fortfarande indikation?

image4g1ce.png

Källa: Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, 2017