Tänkvärt – föreligger fortfarande indikation?

 Äldrekort s 2

Källa: Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, 2017