Dosering av läkemedel till barn

Leverns förmåga att bryta ner läkemedel och njurens förmåga att utsöndra läkemedel ökar under första levnadsåret. I småbarnsåldern behöver man ofta ge en högre dos av läkemedlet per kg kroppsvikt jämfört med till en vuxen eftersom leverns och njurens kapacitet i förhållande till kroppsvikten då är högre än senare. Man bör också vara observant på att vartefter barnet ökar i vikt kan dosen behöva justeras.

Barndoser bör beräknas per kg kroppsvikt.


Tumregel för viktberäkning

Om ej tillgång till vikt, särskilt i akuta situationer, finns ett enkelt sätt att räkna som dock för svenska barn blir lite lågt:

Vikt = (ålder+4) x 2 , avrundas lämpligen uppåt till närmaste 5 kg. Gäller upp till 10 år.

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn 2021-2022 (Regioner Sjuklövern)