Feber

Febernedsättande

Feber och sänkt allmäntillstånd kan behöva behandlas för att säkerställa barnets intag av dryck. Gäller även smärtbehandling. 

paracetamol:   15 mg/kg/dos x 1-4, t.ex Alvedon *
ibuprofen:

5-7,5 mg/kg/dos x 1-4 ggr/dygn (t.ex Brufen 20 mg/ml alt. Nurofen Apelsin 40 mg/ml)som dosering till alla > 7 kg.

Vikt < 7 kg: ej godkänt!

OBS! Ibuprofen skall ej ges under 6 månaders ålder och inte heller vid vattkoppsinfektion pga ökad risk för uppkomst av svåra bakteriella hud- eller mjukdelsinfektioner.

Om ej tillgång till vikt, särskilt i akuta situationer, finns ett enkelt sätt att räkna som dock för svenska barn blir lite lågt: Vikt = (ålder+4) x 2, avrundas lämpligen uppåt till närmaste 5 kg. Gäller upp till 10 år.