Krupp

Krupp (tidigare kallad pseudokrupp)

Rekommendationen nedan gäller behandling på mottagning/sjukhus.
Barnet förbättras ofta om det får sitta upp, gärna i famnen på förälder, så att oron stillas och andningen blir lugnare. Barnet kan bli bättre om det får andas in frisk luft genom öppet fönster eller utomhus i förälders famn. Om ingen förbättring ses eller vid uttalade andningssvårigheter ges adrenalin som inhalation. Om besvären kvarstår trots detta kan behandling med kortikosteroid läggas till.
 

Inhalation:

Adrenalin, använd injektionsvätska 1 mg/ml för inhalation. Ge 1-2 mg (= 1 ml < 2 år som späds med NaCl 9 mg/ml till slutvolymen 2 ml och barn > 2 år 2 mg = 2 ml). Maximal effekt efter ca 30 min.
 

Steroider:

  • Betametason* (Betapred) 0.5 mg/kg till max 10 st tabletter lösta i vatten, som engångsdos.
  • Budesonid suspension för nebulisator, 2 mg (2x2 ml av 0,5 mg/ml). Effekt efter 2-24 timmar.

Rekommenderas inte:

Lepheton, Desentol, p.g.a. stor biverkningsrisk och större risk vid krupp/pseudokrupp.