Läkemedel, kräkningar och diarré

Om barnet har kräkningar efter läkemedel har getts peroralt och:

  • tid mellan dos och kräkning < 20 minuter: ge halva dosen
  • tid mellan dos och kräkning > 20 minuter: ge inget

Diarré:

Vid lindrig diarré ingen skillnad i absorption av läkemedel.