Alkohol

Riskbruk är ett bruk av alkohol som ökar risken för fysiska och psykiska skador och oönskade sociala konsekvenser. Alkohol är enda orsak till cirka 25 kroniska sjukdomar, och bidrar till mer än 200 sjukdomstillstånd. En person behöver inte vara alkoholberoende för att råka ut för en alkoholrelaterad sjukdom, även måttlighetsdrickare drabbas.

Konsumtionsnivåer

Risken för skadeverkningar av alkohol ökar gradvis med ökande konsumtion. Någon tydlig gräns under vilken alkoholkonsumtion är helt riskfri finns inte. Risken för skador varierar mellan individer, över ålder och beroende på situation och dryckesmönster. Generella budskap om hur mycket alkohol en individ kan dricka med låg risk bör ges med försiktighet.

Ett ”standardglas” innehåller 12 gram alkohol. Detta finns i till exempel 2x33cl lättöl, 50 cl folköl, 33 cl starköl, 12-15 cl vin, 8 cl starkvin eller 4 cl sprit.

Riskbruk av alkohol för friska vuxna föreligger vid högkonsumtion, d.v.s. när:

- en man dricker mer än 14 standardglas per vecka
- en kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka
 

Riskbruk av alkohol för friska vuxna föreligger även vid intensivkonsumtion, d.v.s. när:

- en man dricker 5 standardglas eller mer vid ett och samma tillfälle, minst en gång/mån
- en kvinna dricker 4 standardglas eller mer vid ett och samma tillfälle, minst en gång/mån


Åtgärder

Rådgivande samtal till patienter som har ett riskbruk av alkohol bör erbjudas. Som stöd till samtalet, be gärna patienten genomföra en AUDIT.
 

Rekommendationer

  • Rekommendera aldrig alkohol som medicin.
  • Avråd alltid från berusningsdrickande.
  • Avråd alltid deprimerade patienter från att dricka alkohol.
  • Det finns inga säkra konsumtionsnivåer för gravida.
  • Upplys om att regelbundet måttlighetsdrickande kan öka risken för ohälsa.

Läs mer