Fysisk aktivitet

Förebyggande av sjukdom

Ålder

Aerob träning

Intensitet

Muskelstyrka

Övrigt

Barn 0-5 år

Daglig fysisk aktivitet uppmuntras och underlättas

Barn 6-17 år

60 min/dag

 

3 ggr/vecka

 

Vuxna, alla åldrar

150 min/vecka

Måttlig

2 ggr/vecka

Aktiviteten bör spridas på minst 3 dagar/vecka i pass om minst 10 min.

alternativt:

75 min/vecka

Hög

2 ggr/vecka

Vuxna över 65 år

Bör även träna balans

 

Behandling vid sjukdom och andra tillstånd

I boken ”Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling” (FYSS) finns evidensbaserade rekommendationer om dosering av fysisk aktivitet vid olika sjukdomar och andra tillstånd. Metoden Fysisk aktivitet på recept (FaR) innebär en ordination av individuellt doserad fysisk aktivitet samt planerad uppföljning

 

Läs mer