Rökning/tobak

Vuxna dagligrökare har en kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, risk för sämre munhälsa, sänkt livskvalitet och för tidig död. All rökning, även tillfällig rökning och i små mängder, är förenad med hälsorisker, men risken ökar med antalet cigaretter man röker.

Hur påverkas barn och ungdomar?

Om ditt barn vistas i närheten av rökare så röker barnet också. När barnet andas in röken utsätts det för samma farliga kemikalier som rökaren. Detta kallas passiv rökning. Ställ krav på att ingen i omgivningen röker i barnets närhet. Du är en viktig förebild som ditt barn härmar och lär sig av. Det gäller även tobaksbruk.

Råd vid tobaksstopp

 • Diskutera fram en möjlig dag för avslut.
 • Motivationen är viktig. Använd motivationsskala 0-10.
 • Rekommendera patienten:
  - Förbered dig med strategier och tankar att ta till om suget kommer. Om du ser någon använda tobak, titta bort eller gå därifrån.
  - Nikotin höjer blodsockret. Starkt sötsug är vanligt vid nikotinstopp.
 • Viktigt att äta regelbundet (frukost, lunch, middag) och två mellanmål (gärna frukt). Viktigt med regelbunden fysisk aktivitet.
 • Om du återfaller, sätt ett nytt stoppdatum och ”vässa” dina strategier.
 • Ge förslag på receptfria nikotinersättningsmedel och vid behov receptbelagda läkemedel. Läkemedel vid rökstopp.
 • Snus är inget alternativ vid rökstopp.
 • Vid behov hänvisa till tobaksavvänjare.
  Överväg remiss till Österåsens Hälsohem vid komplex problematik, levnadsvanor.
När du bestämt dig och gör ett rökstopp börjar den positiva förändringen i din kropp:
 • Efter 20 minuter har ditt blodtryck och din puls gått ner till en normal nivå.
 • Efter 8 timmar har kolmonoxidhalten i ditt blod minskat och närmar sig det normala.
 • Efter 8 timmar känner du dig mindre trött.
 • Redan efter 24 timmar har riskerna för att du ska få en hjärtinfarkt börjat minska.
E-cigarett/vattenpipa
E-cigarett/vattenpipa är inget alternativ vid rökstopp. 
Krav på rökpaus i samband med planerad operation 2 månader före och 2 månader efter gäller på alla sjukhus i Västernorrlands län.
 
Läs mer
www.1177.se, tfn 1177