Rökning/tobak

Hälsorisker med rökning

Hjärtkärlsjukdom

Kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt, stroke

Lungsjukdom

KOL, lungcancer

Övrig cancer

Munhåla, luftstrupe, magsäck, bukspottkörtel, livmoderhals, urinblåsa, njurar

Reproduktion

Graviditet och förlossningskomplikationer, missfall, infertilitet hos både män och kvinnor

Övriga sjukdomar

Osteoporos, tandlossning, diabetes

Passiv rökning

Luftvägsbesvär, hjärtinfarkt, lungcancer

 

Passiv rökning och barn
Om barn vistas i närheten av rökare utsätts barnet för passiv rökning.
 
E-cigarett/vattenpipa
E-cigarett, vattenpipa eller snusning är inget alternativ vid rökstopp. 
 
Rökpaus
Krav på rökpaus i samband med planerad operation 2 månader före och 2 månader efter gäller på alla sjukhus i Region Västernorrland.
 
Läs mer
www.1177.se, tfn 1177