Motiverande samtal, MI

Det kan vara svårt att diskutera levnadsvanor. Att använda sig av motiverande samtalsmetodik, MI (Motivational Interviewing), har visat sig vara effektivt för ökad följsamhet och delaktighet. MI är en personcentrerad, målinriktad rådgivningsmetod för att lösa ambivalens och stimulera till positiv förändring genom att locka fram och stärka personens egen motivation att förändras. Metoden upplevs intuitivt positiv och vänlig för både behandlare och patient. Med MI styr man som behandlare samtalet på ett tydligt sätt samtidigt som det upplevs varsamt. Erbjudanden om utbildning i MI finns på regionens intranät.