Samtalsmetodik MI (Motiverande samtal)

För att öka följsamhet och delaktighet behövs en medveten och kunskapsbaserad samtalsmetodik. MI (Motivational Interviewing) är den metod som Region Västernorrland valt.

"MI är en personcentrerad, målinriktad rådgivningsmetod för att lösa ambivalens och stimulera till positiv förändring genom att locka fram och stärka personens egen motivation att förändras." 
 
Metoden upplevs intuitivt positiv och vänlig för både behandlare och patient. Med MI styr man som behandlare samtalet på ett tydligt sätt samtidigt som det upplevs varsamt.
 
Regionen erbjuder utbildning i MI.