Mallar - Centrala favoriter

Centrala receptmallar

I Läkemedelsmodulen i NCS Cross finns c:a 600 gemensamma receptförslag/favoriter/mallar. Dessa uppdateras kontinuerligt.

De centrala favoriterna nås genom att i läkemedelsrutan trycka § + tab, alternativt t.ex. §k + tab om endast favoriterna med bokstaven k i början är av intresse i det enskilda fallet.

Centrala ordinationsmallar

I NCS Cross finns cirka 260 gemensamma ordinationsmallar med de vanligaste perorala och parenterala läkemedlen. Dessa hittas via rutan för läkemedel i ordinationsformuläret. Sök genom fritextsökning: skriv § följt av det du söker. Exempelvis §smof för att hitta smofkabiven, tab-tangenten startar sökningen eller med en kombination av paragraftecken och stjärna, §*, tabtangenten startar sökningen. Exempelvis §*furo hittar alla mallar för furosemid. Mallarna har även kategoriserats, §*antibiotika hittar alla antibiotika. Bland övriga kategorier finns vätska, nutrition, cirkulation, smärta, laxantia, sömn, sedering. Saknar du en mall, skicka förslag till ulf.lindahl@rvn.se
 
Exempel:  
  SMOFKabiven 1600 Kcal Central engångs NUTRITION IVA
 
  SmofKabiven Central, 1477ml (1600kcal), 1x1, iv, stående, NUTRITION
 
  Furosemid (Lasix retard), 30mg, 1x1, po, stående, CIRKULATION
 
Till detta har även fogats suffix, det vill säga efternamn: CIRKULATION, SMÄRTA, ANTIBIOTIKA, LAXANTIA, SEDERING, SÖMN, VÄTSKA, PALLIATION, TARMMOTILITET och NUTRITION. 
 
Verksamhetsspecifika suffix: IVA, LSH, NJUR, ORTO, ELEKTIVT, KNÄ och HÖFT.
 
Exempel: Om man fritextsöker §*SMÄRTA hittas alla mallar som innehåller detta suffix. 

Läs mer om mallarna på intranätet