Mässlingvaccination

Mässling är en smittsam sjukdom och vaccination ingår vid 18 mån ålder och i årskurs 1-2 i barnvaccinationsprogrammet. Vuxna bör se över sitt skydd inför resor och barn som reser innan 18 månaders ålder bör erbjudas tidigarelagd vaccination, se Folkhälsomyndigheten