Upphandlade vacciner

Uppdaterad lista se  Rekommendationer & läkemedelsval.

Favoriter på alla upphandlade vacciner finns i NCS Cross, skriv §vac + tab.
I favoriterna/mallarna går det att se varifrån vaccinet ska beställas.
 
Vaccinerna skall beställas direkt från angivna distributörer för att upphandlat pris ska erhållas.
Vacciner från Pfizer, Sanofi och GlaxoSmithKline beställes från Oriola, liksom även vacciner från MSD (separat kontaktväg). Vacciner från Scandinavian Biopharma Distribution beställes från Tamro.
Övriga vacciner för Norra sjukvårdsregionen  
J07AH08 Meningokock Nimenrix Pfizer Innovations AB
J07AH09 Meningokock B Trumenba Pfizer Innovations AB
J07AL01 Pneumokock PS Pneumovax MSD AB
J07AL02 Pneumokock Prevenar 13 Pfizer
J07AP03 Tyfoid Typhim Vi Sanofi
J07BA01 TBE (fästingburen encefalit)

FSME-Immun Vuxen (1) 
FSME-Immun Junior (1) 

Encepur (2)  Encepur Barn (2)

Pfizer

 

 

 

GlaxoSmithKline

J07BC01

Hepatit B,

vuxen och barn

Engerix B

GlaxoSmithKline

J07BC02 Hepatit A

Vaqta (ad, paed)(1)
Havrix (barn, vuxen)(1)  

MSD AB

GlaxoSmithKline

 

J07BC20 Hepatit A+B Twinrix Vuxen
Twinrix Paediatric
GlaxoSmithKline
J07BF03 Polio Imovax Polio Sanofi AB
J07BG01 Rabies Rabies Imovax Sanofi AB
J07BK01 Vattkoppor (Varicella) Varivax MSD AB
J07BL01 Gula febern Stamaril Sanofi AB
J07CA02 Boostervaccin > 12 år (difteri,
tetanus, pertussis, polio)
Boostrix Polio GlaxoSmithKline
Vacciner enligt nationella barnvaccinationsprogrammet  
J07AJ52 Boostervaccin > 4 år (difteri, tetanus, pertussis med reducerad antigenhalt) diTekiBooster Scandinavian
Biopharma
Distribution
J07AL52 Pneumokocker, konjugerat Synflorix  GlaxoSmithKline
J07BD52 Mässling, påssjuka, röda hund M-M-R VAXPRO (1)
Priorix (2) 

MSD

GlaxoSmithKline

J07CA02 Grundvacc. + Boostervaccin < 12 år Tetravac Sanofi
J07CA09 BVC-bas 3, 5, 12 mån, riskgrupper

Hexyon

Sanofi

J07BH01 Rotavirus Rotarix GlaxoSmithKline

(1) eller (2) = rangordning enligt upphandling

Beställa eller skriva på recept?

De flesta vacciner ska rekvireras till mottagningen för att erhålla upphandlat pris. Det gäller även de vacciner som patienten ska bekosta till självkostnadspris, se Avgiftshandboken. I ett fåtal fall förordas receptförskrivning: HPV-vaccination utanför vaccinationsprogrammet, vaccination med Dukoral samt Prevenar13 till vissa riskgrupper (se FASS).

Läs mer
RVN, Vaccinationer