Smärta eller feber

Tillfällig lätt till måttlig smärta eller feber

paracetamol, N02BE01
Paracetamol * 500 mg, 1 g R, F

(500 mg receptfri, EF, olika tillverkare 

ibuprofen, M01AE01
Ibuprofen * 400 mg R, F 
(receptfri, EF, olika tillverkare högst 30 st) 
engångsdoser över 400 mg har ej visats ge ytterligare analgetisk effekt vid lätt till måttlig smärta.
 

Vid feber och sänkt allmäntillstånd hos barn se dosering av paracetamol och ibuprofen i avsnittet barn och feber

Feber

Ibuprofen ska ej användas vid vattkoppsinfektion på grund av ökad risk för uppkomst av svåra bakteriella hud- eller mjukdelsinfektioner (restriktionen gäller inte vid bältros).

Undvik suppositorier slentrianmässigt

Rektal tillförsel är bra vid illamående och kräkning men undvik suppositorier  slentrianmässigt. Biotillgängligheten för vissa läkemedel kan variera beroende på var i rektum absorptionen sker. Hastigheten och/eller graden av upptag av rektalt tillförda läkemedel tenderar ofta att vara lägre än vid peroral administrering pga. begränsad yta tillgänglig för absorption. Vid rektal tillförsel av paracetamol uppnås den maximala plasmakoncentrationen inom 2–3 timmar mot 0,5–1 timme för tablettberedningen. Biotillgängligheten (AUC) är dock i stort sett densamma rektalt som efter motsvarande tablettintag. (ref. Läkartidningen nr 18, 2011)

Dysmenorré utan organisk orsak

(SSK förskrivningsrätt omfattar orala beredningar.)
Behandlingen påbörjas vid första tecken på menstruationsbesvär.  Tillägg av paracetamol (se ovan) kan förbättra den smärtstillande effekten.
naproxen,  
M01AE02
Naproxen * 500 mg R, F  
(250 mg receptfri, EF, olika tillverkare högst 25 st)
ibuprofen,  
M01AE01
Ibuprofen * 400 mg R, F (receptfri, EF, olika tillverkare högst 30 st)
paracetamol, N02BE01 Paracetamol * 500 mg, 1 g R, F
(500 mg receptfri, EF, olika tillverkare högst 20 st)

Dysmenorré (= mensvärk)

Egenvård inkluderar adekvat behandling med värktabletter och då något av de tillgängliga i NSAID gruppen (t.ex. ibuprofen eller naproxen) i maxdos. Tillägg av paracetamol kan förbättra den smärtlindrande effekten, så kombinera lämpligen med 1–2 tabletter paracetamol 500 mg. Bästa effekt fås om tabletten tas innan värkdebut, eller så tidigt som möjligt i förloppet. Vid utebliven effekt av värktabletter och vid svår mensvärk, rekommenderas läkarbedömning. Det är viktigt att adekvat behandla svår mensvärk hos unga

Se även Dysmenorré.

Smärta vid migrän

Se kapitel Neurologi.