Akut urtikaria/angioödem

Akut urtikaria/angioödem, vuxna och barn

 

Barn
6 mån- 1 år

Barn
1- 5 år

Barn
6-11 år

Barn fr 12 år och vuxna

Aerius oral lösn
0,5 mg/ml
(indikation fr 1 år)

2 ml (1 mg)
skriv OBS på
recept

2,5 ml
(1,25 mg)

5 ml
(2,5 mg)

 
Aerius munsönderfallande
tabl 2,5 mg
    2,5 mg  
Desloratadin *
tabl 5 mg
     

5 – 20 mg skriv
OBS på recept

Cetirizin * tabl
10 mg

     

10 – 40 mg skriv
OBS på recept

Eventuellt sederande antihistamin till natten:

Vuxna och barn > 20 kg:
Tavegyl tablett, dosering enligt FASS             

Barn < 20 kg:
Atarax oral lösning 2 mg/ml (hydroxizin), dosering enligt FASS.

 
Akut urtikaria/angioödem, vuxna och barn, andrahandsval

Steroider kan övervägas vid mycket uttalad reaktion. Ska kombineras med antihistaminer.
Vuxna: Kort steroidkur (Betametason * eller Prednisolon *).
Barn: Betametason * 4 mg som engångsdos eller ev. med nedtrappning i 2-3 dagar.

Urtikaria/Angioödem

Är vanligt, ger rodnad, svullnad och klåda. Både fysiologiska och immunologiska faktorer ligger bakom frisättningen från bl.a. mastceller. Angioödem ses som en delbild av urtikaria men ligger djupare i huden och utlöses vanligen av samma faktorer. Vid angioödem med svullnad i mun och svalg finns risk för andningsproblem, dessa patienter skall remitteras till akutmottagning. Ev. behandling med acetylsalicylsyra och NSAID påverkar urtikarian och bör avslutas.

Akut urtikaria

Enstaka eller flera episoder kortare än 6 veckor, kan handläggas i primärvården. Lokala steroider har ingen effekt mot urtikaria. Icke-sederande antihistaminer är förstahandsval, vid otillräcklig effekt kan dosen dubbleras eller tom fyrdubblas. Byte till en antihistamin i en annan farmakologisk grupp efter 1-2 veckor vid otillräcklig effekt. Se även Anafylaxi som finns under avsnitt Akutmedicin

Kronisk urtikaria

Långvariga episoder längre än 6 veckor, remiss till hudkliniken eller barn/ungdomsklinik vid behov.
 

Läs mer
Internetmedicin, Urtikaria- akut och kronisk 

Barnallergisektionen, Urtikaria- akut och kronisk