Klamydia, Mycoplasma genitalium

 

Klamydia
doxycyklin

Doxycyklin * 100 mg

(2 tabl dag 1, sedan 1 tabl dag 2-9)

 

Mycoplasma genitalium
Indikation för provtagning: se behandlingslinje Klamydia ”vägledning för provtagning"
azitromycin

Azitromax * 250 mg, (2 tabl dag 1, sedan 1 tabl dag 2-5, undvik engångsdos pga resistensutveckling)

Azitromycin bör undvikas under första trimestern, p.g.a. risk för fosterskada.

 

Läs mer
Behandlingslinje, Klamydia

Behandlingslinje, Gonorré 

Behandlingslinje, Syfilis

Läkemedelsverkets behandlingrekommendation kring sexuellt överförbara bakteriella infektioner.