Rättigheter för asylsökande

I Västernorrland har:

 • asylsökande barn (under 18 år) rätt till den sjukvård och tandvård de behöver på samma villkor som andra barn bosatta i Sverige. Barn och ungdomar under 20 år har gratis sjukvård.
 • personer som fyllt 18 år har från och med 1 januari 2022 rätt till akut hälso- och sjukvård samt hälso- och sjukvård som inte kan anstå.
 • personer som fyllt 18 år rätt till akut tandvård samt tandvård som inte kan anstå. Den ansvarige tandläkare bestämmer vad som är vård som inte kan anstå.

Utöver dessa skyldigheter ska regionen erbjuda alla asylsökande och papperslösa:

 • mödravård
 • vård vid abort
 • preventivmedelsrådgivning
 • läkemedel som förskrivs i samband med ovanstående vård
 • hälsoundersökning (om det inte är uppenbart obehövligt)

Vård som inte kan anstå

Vad som ska räknas som ”vård som inte kan anstå” måste alltid avgöras i det enskilda fallet av den behandlande läkaren.

Exempel på ”vård som inte kan anstå” är:

 • akut vård och behandling (omedelbar vård)
 • vård och behandling som är mer än omedelbar vård, det vill säga lagen omfattar inte bara akut vård
 • vård och behandling av sjukdomar och skador där även en måttlig fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienten
 • vård som kan motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd

Denna vård omfattar alla typer av vård: somatisk och psykiatrisk hälso- och sjukvård samt tandvård.

Vård för personer med särskilda behov (som utsatts för tortyr, allvarliga övergrepp eller trauma) bör bedömas särskilt omsorgsfullt.

Ytterligare exempel och vägledning om vilken vård som ska erbjudas asylsökande och tillståndslösa/papperslösa finns på Socialstyrelsens webbplats: Vilken vård ska en region erbjuda asylsökande och papperslösa?


Tillbaka till toppen