Rättigheter för asylsökande

Asylsökande barn (under 18 år) har rätt till den sjukvård och tandvård de behöver på samma villkor som andra barn bosatta i Sverige. Barn och ungdomar under 20 år har gratis sjukvård. 

Personer som fyllt 18 år har från och med 20170101 rätt till hälso- och sjukvård på samma villkor som folkbokförda i Västernorrlands län.

Personer som fyllt 18 år har rätt till akut tandvård samt tandvård som inte kan anstå. Den ansvarige tandläkare bestämmer vad som är vård som inte kan anstå.

Samma rättigheter gäller för papperslösa.


Tillbaka till toppen