En grupp asylsökande kvinnor och barn samtalar i en korridor

Utbildningsfilmer för medarbetare inom primärvården och vid asylboenden

Asylsökande barn och unga ska få stöd kring stabiliserande faktorer som sömn, mat och aktiviteter så tidigt som möjligt.

För att stödja medarbetare inom primärvården och medarbetare vid asylboenden har två utbildningsfilmer om cirka 5 minuter vardera tagits fram. Filmerna kan med fördel ses på arbetsplatsträffar (APT). 

Under filmerna finns dokument med frågeställningar samt informationsmaterial som kan vara till stöd för dig som chef så att du och dina medarbetare tillsammans kan komma fram till vad ni kan göra på er arbetsplats för barn och unga som är asylsökande.

Film: Påfrestande händelser - vikten av stabiliserande insatser hos flyktingbarn (Primärvård)

Film: Sömnlösa nätter - normala reaktioner på onormal livssituation eller psykisk ohälsa (asylboenden)

Frågeställningar att diskutera (pdf)

Informationsskrifter 

Ensamkommande barn och ungdomar – psykisk ohälsa och traumasymptom (pdf)

Möta barn på flykt-enkel handbok för alla från unicef (pdf)

Sömn utan piller - mer informationsmaterial på webbplatsen


Tillbaka till toppen