Professionella grupper vid framtagande av behandlingslinje

Här ser du de medarbetare och externa personer som deltog vid framtagandet av respektive behandlingslinje.

Obs! Personerna listade nedan har inget enskilt ansvar för innehållet i den aktuella versionen av behandlingslinjen. Har du synpunkter på innehållet, vänligen kontakta medicinsk redaktör via e-post: behandlingslinjer@rvn.se.

Akut diarré hos barn

 • Anders Larsson, familjeläkare, Örnsköldsvik
 • Andrée Wennstig, familjeläkare, Sundsvall
 • Jan Norgren, kirurg, Sundsvall
 • Jens Bäckström, barnläkare, Sundsvall
 • Kristina Lundgren, familjeläkare, Örnsköldsvik
 • Lilian Eriksson Brattmyr, BVC-sköterska, Härnösand
 • Rein Florell, barnläkare, Örnsköldsvik
 • Thomas Lundberg, barnläkare, RVN

Alkohol riskbruk/missbruk/beroende hos vuxna

 • Andreas Åberg, psykiater, Sundsvall
 • Jessica Ericsson, Kommunförbundet (f.n. socialsekretare/enhetschef Örnsköldsviks kommun)
 • Knut Meidell, familjeläkare, Örnsköldsvik
 • Sofia Vogel, familjeläkare, kardiolog, Härnösand

Anemi hos vuxna

 • Michael Hedenius, hematolog, Sundsvall
 • (Vid revision) Jonas Wallvik, hematolog, Sundsvall
 • (Vid revision) Göran Umefjord, medicinsk redaktör, specialist i allmänmedicin, Härnösand

Angina pectoris

 • Camilla Söderholm, familjeläkare, Sundsvall
 • Mona Lycksell, kardiolog, Sundsvall

Artros i höft och knä

 • Charlotta Fredbäck Dahlqvist, sjukgymnast, Länshälsan
 • Ingwor Jonasson, distriktssjukgymnast, Sundsvall
 • Johan Dalén, ortoped, Sundsvall
 • Kerstin Frænell, distriktssjukgymnast,
 • Kim Thorsen, ortoped, Örnsköldsvik
 • Martin Enander, familjeläkare, Sundsvall

Astma hos barn och ungdomar

 • Anders Larsson, familjeläkare, Örnsköldsvik
 • Andrée Wennstig, familjeläkare, Sundsvall
 • Eva Landgren, barnläkare, Sundsvall
 • Karin Öhlén, apotekare, Läkemedelskommittén
 • Kristina Lundgren, familjeläkare, Örnsköldsvik
 • Rein Florell, barnläkare, Örnsköldsvik

Astma hos vuxna

 • Margareta Decker, distriktssköterska, Söråker
 • Inga-Lill Wåglöf, distriktssköterska, Njurunda
 • Monika Forslund, lungläkare, Sundsvall
 • Kristina Lundgren, familjeläkare HC Ankaret, Örnsköldsvik
 • Karin Björkman ST-läkare Granlo, Sundsvall
 • Karin Öhlén, läkemedelskommittén

Ben- och fotsår

 • Elisabet Skagius, kärlkirurg, Sundsvall
 • Gun Höglin, sjuksköterska Sårcentrum
 • Johan Gudmundsson, familjeläkare HC Gilleberget
 • Katharina Sandström, dietist primärvården
 • Lena Fagerblom, överläkare Hudkliniken
 • Malin Strandin, distriktssköterska Sidsjö vårdcentral
 • Sanna Röding, kommunsköterska Timrå kommun

Blod i urinen

 • Erland Olausson, njurmedicinare, Sundsvall
 • Magnus Widmark, familjeläkare, urolog, Söråker
 • Magnus Strandin, urolog, Sundsvall
 • Martin Ingebrand, familjeläkare (f.n. företagsläkare), Sundsvall
 • Martin Odmark, urolog, Sundsvall

Buksmärtor hos barn

 • Anders Larsson, familjeläkare, Örnsköldsvik
 • Anette Sjöstedt, barnläkare, Sundsvall
 • Andrée Wennstig, familjeläkare, Sundsvall
 • Eva Landgren, barnläkare, Sundsvall
 • Gunilla Byström, familjeläkare, Örnsköldsvik
 • Jan Norgren, kirurg, Sundsvall
 • Jens Bäckström, barnläkare, Sundsvall
 • Kristina Lundgren, familjeläkare, Örnsköldsvik
 • Leif Israelsson, kirurg, Sundsvall
 • Martin Enander, familjeläkare, Sundsvall
 • Owe Ljungdahl, barnläkare, Örnsköldsvik
 • Rein Florell, barnläkare, Örnsköldsvik
 • Thomas Lundberg, barnläkare, RVN

Demens

 • Eva Oskarsson, familjeläkare, geriatriker, RVN
 • Ingrid Näsholm, demenssköterska, Sundsvall
 • Maria Meidell, geriatriker i primärvård, Örnsköldsvik
 • Per Hägglund, demenssamordnare, Härnösands kommun

Depressionstillstånd hos vuxna

 • Hans Eriksson, psykiater, Sundsvall
 • Johan Smedberg, företagsläkare, specialist i allmänmedicin

Diabetes typ 2

 • Anders Kempe, diabetolog, familjeläkare, Härnösand
 • Astrid Fjellström, familjeläkare (tidigare Härnösand)
 • Britt Marie Nicolaisen, endokrinolog, Sundsvall
 • Eva Holm, diabetessköterska, Sundsvall
 • Johan Smedberg, företagsläkare, specialist i allmänmedicin
 • Inger Grundström, sjuksköterska, Österåsens hälsohem
 • Ing-Mari Östman, diabetessköterska
 • Martin Enander, familjeläkare, Sundsvall
 • Per Skude, medicinläkare, chefläkare, RVN
 • Robert Hollsten, läkare, verksamhetschef, Österåsens hälsohem
 • Ulf Lindahl, apotekare, Läkemedelskommittén
 • Yvonne Nordkvist, diabetessköterska, Sundsvall

Dysfagi

 • Anna Nilsson, logoped, Sundsvall
 • Arthur Jänes, kirurg, Sundsvall
 • Birgitta Nordin, kommunsköterska, Härnösand
 • Camilla Söderholm, familjeläkare, HC Centrum, Sundsvall
 • Hans Erik Salzberg, röntgenläkare, Sundsvall
 • Hashim Hashim, onkolog, Sundsvall
 • Katrine Halling Renström, öron-näsa-halsläkare, Sundsvall
 • Margareta Eurenius, sjuksköterska, SSIH
 • Sara Nordvall, dietist, Sundsvall
 • Ville Sjögren, strokeläkare, Sundsvall

Fysisk aktivitet

 • Annika Henriksson, sjukgymnast, Sundsvall
 • Iwona Jakobsson, folkhälsoplanerare, Sollefteå
 • Kajsa Hedin, Friskis & Svettis, Sundsvall
 • Kerstin Frænell, distriktssjukgymnast, Matfors
 • Maria Gruvensjö, familjeläkare, Matfors

Förhöjt PSA-värde

 • Magnus Widmark, familjeläkare, urolog, Söråker
 • Magnus Strandin, urolog, Sundsvall
 • Martin Ingebrand, familjeläkare (f.n. företagsläkare), Sundsvall

Förstoppning hos barn

 • Anders Larsson, familjeläkare, Örnsköldsvik
 • Jens Bäckström, barnläkare, Sundsvall
 • Liliann Brattmyr, BVC-sköterska, Härnösand
 • Thomas Lundberg, barnläkare, RVN

GERD (Gastro-esofageal reflux sjukdom)

 • Artur Jänes, kirurg, Sundsvall
 • Arvid Hamrin, gastroenterolog, Sundsvall
 • Karin Öhlen, apotekare, Läkemedelskommittén
 • Klas Sjöström, kirurg, Sundsvall
 • Claes Ehinger, familjeläkare, Härnösand

Handåkommor (Tumbasartros, De Quervains syndrom, Karpaltunnelsyndrom)

 • Mats Wadsten, handkirurg, ortoped, Sundsvall
 • Lillemor Wågström, arbetsterapeut Handrehab, Sundsvall
 • Åsa Berggren, arbetsterapeut, Hälsocentralen Kramfors
 • Örjan Fröjd, familjeläkare, Alnö Vårdcentral
 • Petter Nåvik, ST-läkare Allmänmedicin, Alnö Vårdcentral

Hepatit B, Hepatit C och HIV

 • Anna-Karin Öberg, samordnare, Folkhälsoenheten RVN
 • Hans Boman, överläkare, Smittskyddsenheten RVN
 • Örjan Andersson, överläkare, Infektionskliniken Sundsvall
 • Mikael Mullaart, familjeläkare, Sidsjö vårdcentral
 • Susanne Johansson, distriktssköterska, Kramfors hälsocentral
 • Anna Bäckström, överläkare, Mödrahälsovården
 • Lena Fagerblom, överläkare, Hud- och könskliniken
 • Helena Blom, överläkare, Ungdomsmottagningen samt kvinnokliniken
 • Anette Sjöstedt, överläkare, Barn- och ungdomskliniken
 • Ulrika Bengtsson, Smittskyddsenheten

Hjärtsvikt

 • Björn Byström, kardiolog, Örnsköldsvik
 • Maja Sjödin, familjeläkare, Örnsköldsvik

Hormonbehandling i klimakteriet

 • Anna Enander, gynekolog, specialist i allmänmedicin, Sundsvall
 • Karin Nilses, MVC-överläkare, RVN

Hudförändring ansikte/hals

 • Anna-Karin Kjellberg Nenzelius, hudläkare, Sundsvall
 • Thomas Eriksson, ÖNH-läkare, Sundsvall

Huvudvärk hos barn

 • Anders Larsson, familjeläkare, Örnsköldsvik
 • Jens Bäckström, barnläkare, Sundsvall
 • Owe Ljungdahl, barnläkare, Örnsköldsvik

Huvudvärk hos vuxna

 • Anna Ågren Vilson, neurolog, Örnsköldsvik
 • Göran Umefjord, specialist i allmänmedicin, Härnösand
 • Viktor Kågström, neurolog, Sundsvall

Hypertoni

 • Andreas Eman, familjeläkare, Härnösand
 • Annika Henriksson, sjukgymnast, Sundsvall
 • Barbara Granroth, njurmedicinare, vikarierande familjeläkare, Sundsvall
 • Britt-Maj Nicolaisen, endokrinolog, Sundsvall
 • Eva Lena Horn, distriktssköterska, Härnösand
 • Eva Oskarsson, familjeläkare, geriatriker, RVN
 • Iwona Jakobsson, folkhälsoplanerare, Sollefteå
 • Martin Enander, familjeläkare, Sundsvall
 • Torbjörn Sundelin, kardiolog, Sundsvall

Hypotyreos

 • Britt Marie Nicolaisen, endokrinolog, Sundsvall
 • Martin Enander, chefläkare, allmänläkare
 • Christina Johnson, överläkare, Örnsköldsvik
 • Maria Öström, ST-läkare, Allmänmedicin, Örnsköldsvik

Hälta hos barn

 • Anders Larsson, familjeläkare, Örnsköldsvik
 • Johan Nilsson, ortoped, Sundsvall
 • Kristina Lundgren, familjeläkare, Örnsköldsvik
 • Leif Israelsson, kirurg, Sundsvall
 • Martin Enander, familjeläkare, Sundsvall
 • Rein Florell, barnläkare, Örnsköldsvik
 • Tina Melander, barnläkare, Sundsvall
 • Thomas Lundberg, barnläkare, RVN

Klamydia

 • Anna Enander, gynekolog, specialist i allmänmedicin, Sundsvall
 • Anna-Karin Öberg, smittskyddssjuksköterska, Smittskyddet RVN
 • Karin Nilses, MVC-överläkare, RVN
 • Lena Fagerblom, hudläkare, Sundsvall
 • Viveka Almström, smittspårare, Örnsköldsvik

KOL

 • Elisabeth Rönnfjord, överläkare, Örnsköldsvik
 • Monika Forslund, överläkare, Sundsvall
 • Anette Stenshagen, sjuksköterska, Sundsvall
 • Margareta Decker, distriktssköterska, Söråker
 • Maria Nyh, sjuksköterska, Sundsvall
 • Gunilla Olofsson, sjukgymnast, Örnsköldsvik
 • Maria Roos, arbetsterapeut, Sundsvall
 • Karin Öhlén, apotekare, Läkemedelsenheten RVN
 • Karin Björkman, ST-läkare, Sundsvall
 • Katharina Sandström, dietist, Sundsvall

Kronisk diarré hos barn

 • Anders Larsson, familjeläkare, Örnsköldsvik
 • Anette Sjöstedt, barnläkare, Sundsvall
 • Andrée Wennstig, familjeläkare, Sundsvall
 • Jan Norgren, kirurg, Sundsvall
 • Jens Bäckström, barnläkare, Sundsvall
 • Kristina Lundgren, familjeläkare, Örnsköldsvik
 • Lilian Eriksson Brattmyr, BVC-sköterska, Härnösand
 • Rein Florell, barnläkare, Örnsköldsvik
 • Thomas Lundberg, barnläkare, RVN

Ljumskbråck

 • Jan Norgren, kirurg, Sundsvall
 • Martin Ingebrand, familjeläkare, Sundsvall

Långvarig benign smärta

 • Anders Setterqvist, enhetschef, Sollefteå
 • Björn Näsman, familjeläkare, Kramfors
 • Jan Söderlund, smärt- och rehabläkare, geriatriker, Sundsvall
 • Magnus Block, arbetsterapeut, Sollefteå
 • Marie Henriksson, smärtsköterska, Sollefteå
 • Mauritz Johansson, smärtläkare, anestesiolog, Sollefteå

Ländryggsmärta hos vuxna

 • Björn Knutsson, ortoped, Sundsvall
 • John Svensson, reumatolog, Sundsvall
 • Maria Cajmatz, familjeläkare, Sundsvall
 • Linda Humlesjö, sjukgymnast, Sundsvall
 • Johanna Adolphson, sjukgymnast, Sundsvall
 • Thomas Karolin, sjukgymnast, Kramfors
 • Iwona Jakobsson, folkhälsoplanerare, Sollefteå

Nattväta hos barn

 • Anders Larsson, familjeläkare, Örnsköldsvik
 • Jens Bäckström, barnläkare, Sundsvall
 • Owe Ljungdahl, barnläkare, Örnsköldsvik

Nedre urinvägssymtom (LUTS) hos män

 • Magnus Widmark, familjeläkare, urolog, Söråker
 • Magnus Strandin, urolog, Sundsvall
 • Martin Ingebrand, familjeläkare (f.n. företagsläkare), Sundsvall
 • Martin Odmark, urolog, Sundsvall

Njursten

 • Martin Odmark, urolog, Sundsvall
 • Magnus Widmark, familjeläkare, urolog, Söråker
 • Martin Ingebrand, familjeläkare (f.n. företagsläkare), Sundsvall
 • Per Skude, chefläkare, Härnösand

Osteoporos

 • Margareta Berglund Rödén, överläkare ortopedi, Sundsvall
 • Malin Grundström, familjeläkare, Bjästa
 • Maria Cajmatz, familjeläkare, Sundsvall
 • Karin Öhlén, apotekare, Läkemedelsenheten
 • Martin Enander, chefsläkare, allmänläkare
 • Thomas Torstensson, fysioterapeut, Sundsvall
 • Hoda Carlsson, överläkare geriatrik, Sundsvall

Palliativ vård

 • Eva Oskarsson, familjeläkare, geriatriker, RVN
 • Maria Meidell, geriatriker i primärvård, Örnsköldsvik
 • Maria Nyh, ASIH-sjuksköterska, Sundsvall
 • Peter Hollender, ASIH-läkare, anestesiolog, Sundsvall

Rökavvänjning

 • Iwona Jakobsson, folkhälsoplanerare, Sollefteå
 • Anna-Karin Öberg, smittskyddssköterska (tidigare vid Folkhälsoenheten, RVN)

Sömnapné

 • Anna Fors, biomedicinsk analytiker, Sundsvall
 • Paula Lipponen, klinisk fysiolog, Sundsvall
 • Thomas Eriksson, ÖNH-läkare, Sundsvall
 • Daniel Popa, lungläkare, Sundsvall
 • Eva Edström, familjeläkare, Hälcocentralen Granlo
 • Eija Swenson, enhetschef tandregleringen, Sundsvall

Tuberkulos

 • Maria Tempé, Smittskyddsenheten
 • Mikael Mullaart, familjeläkare, Sidsjö vårdcentral
 • Inger Eriksson, sjuksköterska infektionsmottagningen, Sundsvall
 • Tina Melander, överläkare Barn- och ungdomskliniken, Sundsvall-Härnösand
 • Anette Sjöstedt, barnhälsovårdsöverläkare
 • Anna Westin, smittskyddsjuksköterska, Smittskyddsenheten
 • Anna Bäckström, Mödrahälsovården
 • Anna-Karin Öberg, Folkhälsoenheten, asyl
 • Johanna Repo, ST-läkare infektion

Urininkontinens hos kvinnor

 • Maria Elander, uroterapeut, Sundsvall
 • Halima Adil Sadalah, gynekolog, Sundsvall
 • Jessica Sandrieser, distriktssköterska, Njurunda vårdcentral
 • Lena Enesund, gynekolog, Sundsvall
 • Lena Kimdal, uroterapeut och sjukgymnast, Örnsköldsvik
 • Magnus Widmark, distriktsläkare, urolog, Söråker
 • Tuulia Helinko Granqvist, gynekolog, Sundsvall
 • Ulrika Mähler, distriktssköterska, Örnsköldsvik

Urinvägsinfektion hos barn

 • Anders Larsson, familjeläkare, Örnsköldsvik
 • Eva Hörnlund, barnläkare, Sundsvall
 • Jens Bäckström, barnläkare, Sundsvall
 • Martin Enander, familjeläkare, Sundsvall

Yrsel

 • Per Gunnarsson, överläkare, ÖNH-kliniken Sundsvall
 • Fredrik Björk överläkare, strokeenhet Sundsvall
 • Maria Meidell, geriatriker, Örnsköldsvik
 • Maj-Len Grönlund, sjukgymnast, Sundsvall
 • Anna Burlin, sjukgymnast, Söråkers vårdcentral
 • Caroline Jonsson, ST-läkare i Allmänmedicin, Örnsköldsvik

Ångesttillstånd hos vuxna

 • Björn Hoffman, psykolog, Sundsvall
 • Fredrik Svensson, psykiater, Sundsvall
 • Lena Meurling Nystedt, familjeläkare, Sundsvall

Ätstörningar

 • Anna Roos Magnusson, psykolog, Vuxenpsykiatri, Sundsvall
 • Camilla Andersson, dietist, Örnsköldsvik
 • Carola Bodin, sjuksköterska, BUP-mottagningen, Örnsköldsvik
 • Christina Arnström-Johannesen, kurator, Örntät, Örnsköldsvik
 • Helena Blom, Medicinskt rådgivande läkare, Ungdomsmottagningar, RVN 
 • Helena Johansson, skolläkare, Sundsvalls kommun
 • Johannes Dock, folkhälsoplanerare, Sollefteå
 • Karina Abrahamsson, sjuksköterska, Vuxenpsykiatri, Örnsköldsvik
 • Katrine Olsson, kurator, Ungdomsmottagningen, Sundsvall
 • Linda Humlesjö, fysioterapeut, Sundsvall
 • Malin Grundström, familjeläkare, Bjästa
 • Mattias Vestin, psykolog, BUP, Härnösand-Sundsvall
 • Rein Florell, barnläkare, Örnsköldsvik
 • Tina Melander, barnläkare, Sundsvall

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar

 • Harald Gustavsson, familjeläkare, Örnsköldsvik
 • Eva-Lena Östholm, distriktssköterska, vårdutvecklare, Sundsvall
 • Anita Riedeburg, distriktssköterska, vårdutvecklare
 • Eva-Lena Horn, distriktssköterska, Härnösand
 • Annelie Thorén, ST-läkare, Sollefteå
 • Ulla Runesdotter, dietist, Örnsköldsvik
 • Ulrika Öhrling Nilsson, verksamhetschef skolhälsovård, Sundsvall
 • Jenny Hoffman Juhlin, skolläkare, Sundsvall
 • Owe Ljungdahl, överläkare, Örnsköldsvik
 • Linda Humlesjö, sjukgymnast, Sundsvall
 • Sofie Lidehäll, enhetschef, sjukgymnast
 • Ann-Christin Lindgren, överläkare, Sundsvall
 • Jessica Jekisol, dietist, Sundsvall
 • Carita Johnström, distriktsbarnmorska, vårdutvecklare, Sundsvall
 • Anna Bäckström, mödrahälsovårdsöverläkare, Sundsvall
 • Robert Hollsten, överläkare, verksamhetschef, Österåsen, Sollefteå
 • Ninni Engblom, kostvetare, Österåsen, Sollefteå
 • Charlotta Sundberg, distriktssköterska, Sundsvall
 • Iwona Jacobsson, folkhälsoplanerare, Sollefteå

Tillbaka till Behandlingslinjer inom vården


Tillbaka till toppen