Anhöriga

Se till att anhöriga får en kontaktperson att vända sig till både i primärvården och i kommunen, biståndshandläggare eller demensansvarig person.

Aktuellt med kuratorskontakt?

Svenska demensförbundet har en fin anhörigbok som kan beställas via:

Anhörigråd

Anhörigstöd Demenscentrum)

Förhållningssätt (Demenscentrum)

Socialstyrelsens "Stöd till anhöriga"

Vägledning i svåra situationer (Demenscentrum)

Inför återbesök

För att underlätta bedömningen kanske den anhörige kan fylla i: 

Anhörigrapport (pdf)

Förhållningssätt och råd till anhöriga (Demenscentrum)

Patientinformation efter diagnos

Egenvårdsråd

Demenssjukdomens åtta faser (Demenscentrum)

Informera även om sömn, kost, social och fysisk aktivitet, samt kontakta kommunen.

Sjukdomsinformation

Alzheimerdemens (1177 Vårdguiden)

Blodkärlsdemens (1177 Vårdguiden)

Pannlobsdemens (1177 Vårdguiden)

Patient och anhörigföreningar

Adresser och telefonnummer till lokalföreningar hittas på följade webbplatser:

Demensförbundet

Alzheimerföreningen


Tillbaka till toppen