Kontaktpersoner demens

Viktigt med informationsutbyte mellan sjukvården och andra vårdgivare om diagnos, funktionsgrad m.m. Det är dock alltid helt individuellt vilken omsorg den sjuke behöver, i vilken utsträckning de anhöriga kan hjälpa till och vilka beteenden som upplevs som påfrestande.

Det är alltid funktionsnivån som är avgörande för vilket stöd patienten behöver, inte typ av diagnos eller hur utredningen gjorts.

Som stöd för primärvårdens demensarbete finns en länssamordnare för demens som heter Ann-Marie Westerlund.

För kommunspecifika upplysningar, demensansvariga, anhörigföreningar, anhörigcenter, demensteam m.m., se kontaktuppgifter nedan.”


Tillbaka till toppen