Omvårdnad

Att drabbas av demenssjukdom medför att hjärnan har begränsningar. Detta handikapp leder till många svårigheter, bland annat att relatera till platser, ting och personer i sin omgivning.

Symtom som språkstörning gör det svårt att förstå och att uttrycka ord men även svårigheter att tolka gester och mimik. Man får ett nedsatt abstrakt tänkande som medför att den intuitiva tidsuppfattningen, det vill säga att bedöma hur lång tid som har gått är nedsatt.
Även det logiska det vill säga att tänka i sekvenser, då, nu, sedan är förändrad. Med tiden får man allt större svårigheter att känna igen och tolka det man ser, hör eller upplever.

Sjukdomens handikapp medför även en oförmåga att planera, organisera och att analysera komplexa situationer. Den sjuke är också mer känslig för stress. Flera samtidiga händelser eller många informationer/instruktioner kan därför skapa ett mentalt kaos hos den sjuke.

Om närstående eller vårdare är stressad eller orolig kan också det ”smitta”. Därför är det viktigt med rutiner, struktur, god miljö och ett anpassat bemötande till den som är sjuk. Rutiner ger trygghet och mindre krav på beslut, valsituationer minskar den upplevda stressen hos den som är sjuk.

Omvårdnaden till personer med demens kräver förståelse för sjukdomens symtom och en fingertoppskänsla i själva bemötandet. Omvårdnaden skall utgå från den sjukes behov och vara personcentrerad.

Här kan du hitta omvårdnadsråd till specifika beteendeproblem som kan uppstå när en person har drabbats av demens.


Tillbaka till toppen