Ordnat införande av hjälpmedel i Region Västernorrland

För att ha en intern styrning av införandet av ny metod, teknik hjälpmedel och läkemedel finns ordnat införande.

När det gäller hjälpmedel har hjälpmedelskommittén tagit del av det material som tagits fram och anpassat dem till hanteringen av hjälpmedel.

Hjälpmedelskommitténs material innehåller:

  • Ordnat införande för anmälan om ny metod, teknik, hjälpmedel eller läkemedel. Den ska användas när det gäller en ny produktgrupp som tillgodoser behov hos en grupp personer.
  • Ordnat införande för enskild person - anmälan om ny metod, teknik, hjälpmedel eller läkemedel. Den ska användas när behovet inte kan tillgodose hos en enskild person av det befintliga sortimentet.

Ärendet aktualiseras av förskrivare och går via verksamhetschef. För att ansökningar ordnat införande ska ha möjlighet att handläggas i tid, behöver de skickas in senast två veckor innan kommande möte i Hjälpmedelskommittén. Ärendet föredras i Hjälpmedelskommittén av den representant som representerar förskrivarens organisatoriska tillhörighet.

Hjälpmedelskommitténs ledamöter och mötesdagar

Beslut fattas av hjälpmedelskommittén och meddelas till enskilda förslagsställare.

Ansökan om ordnat införande

Ordnat införande blankett prio (pdf)

Blankett för utvärdering

Utvardering Ordnat införande (pdf)

Beskrivning av flöden

Ordnat införande flöde enskild person (pdf)

Arbetsgång Ordnat införande flöde enskild person (pdf)

Ordnat införande flöde produkt (pdf)

Arbetsgång ordnat införande flöde produkt (pdf)

Ordnat införande manual enskild person prio (pdf)


Tillbaka till toppen