Förteckning av lånade hjälpmedel

Förteckningen av lånade hjälpmedel ska ge förskrivare och brukare översikt. Låneförteckningen finns i WebSesam.

Låneförteckningen i WebSesam ska ge en ökad medvetenhet och delaktighet hos de som lånar hjälpmedel, ge förskrivaren en överblick över vilka hjälpmedel som lånats ut, och öka återlämningen av hjälpmedel som inte används.

För att låneförteckningen ska uppfylla dess syfte behöver varje verksamhet arbeta fram rutiner för hur och när förteckningen ska användas.

Låneförteckningen kan till exempel användas för att förstå en brukares sjukdomshistoria och med hjälp av den bedöma hens hjälpmedelsbehov. Den kan även användas för att uppmärksamma brukaren och förskrivaren på vilka hjälpmedel brukaren har förskrivet i samband med att nya hjälpmedel förskrivs eller att en hen får insatser via hemtjänst eller flyttar till särskilt boende.


Tillbaka till toppen