Hantering av hjälpmedel som utgått ur sortimentet

En brukare som har ett hjälpmedel som utgått ur sortimentet kan behålla hjälpmedlet så länge behovet finns. När hen inte längre behöver hjälpmedlet återlämnas det.

Teknisk service av hjälpmedel som utgått ur sortimentet

Det är möjligt att få teknisk service av ett hjälpmedel som utgått ur sortimentet så länge det finns reservdelar att tillgå och produkten bedöms vara tekniskt brukbar.

Om tekniker bedömer att hjälpmedlet inte kan repareras ska det återlämnas. Då ska teknikern som gjort bedömningen meddela förskrivare hos huvudmannen. Det är inte möjligt att få ett nytt likadant hjälpmedel.

Om ett tyngdtäcke går sönder

Arbetsorder är inte möjligt för ett tyngdtäcke som gått sönder. Tyngdtäcket ska istället återlämnas. Det finns inte möjlighet att få ett nytt. 


Tillbaka till toppen