Förskrivarutbildning Hjälpmedel stängs den 1 januari 2022

2021-12-06 13:00

1 januari 2022 stängs förskrivarutbildning hjälpmedel i utbildningsplattformen TILDA. Arbetet med att skapa en ny förskrivarutbildning startar omgående.

I och med att förskrivarutbildning hjälpmedel stängs ner behöver respektive verksamhet hitta egna vägar att säkerställa att berörd personals utbildning är adekvat utifrån den kompetens som krävs för att förskriva hjälpmedel i Västernorrlands län.

Beslutet att stäng den nuvarande förskrivarutbildningen fattades vid beredningsgruppen SocialReKo 2021-11-17.


Tillbaka till toppen