Förändrat sortiment och reviderade kriterier för manuella rullstolar

2022-03-07 08:28

Från och med den 1 mars är kriterierna reviderade för bälten och selar samt manuella rullstolar. Även sortimentet för manuella rullstolar är förändrat.

Reviderade kriterier

Utöver att kriterierna för manuella rullstolar har reviderats har även kriterier för avtagbart mitthjul (frihjul) till aktiv rullstol tillkommit.

Förändring av hjälpmedelssortimentet

De funktioner som har tagits bort ur sortimentet är:

  • Rullstol med uppresningsfunktion. Funktionen är specifik i relation till behov och sällan förekommande. Den kan fortsättningsvis ansökas om via Ordnat införande.
  • Hårda ryggar. Funktionen är specifik i relation till behov och sällan förekommande. Den kan fortsättningsvis ansökas om via Ordnat införande.
  • Grensele. Funktionen utgår helt ur sortiment, då positionering kan utföras med andra funktioner. Den kan inte ansökas om via ordnat införande.

Tillbaka till toppen