Nya kriterier rörande sortimentet för hygienhjälpmedel samt förändring av hjälpmedelssortiment

2022-08-15 13:38

Kriterier

Från och med 2022-09-01 finns nya kriterier rörande sortimentet för hygienhjälpmedel enligt nedanstående ISO-koder, i Hjälpmedelsguiden:

 • ISO-kod 09 12 03 Flyttbara toalettstolar
 • ISO-kod 09 12 09 Toalettstolar
 • ISO-kod 09 12 12 Toalettstolsförhöjningar monterade på ram (fristående)
 • ISO-kod 09 12 18 Toalettstolsförhöjningar, fasta tillsatser.
 • ISO-kod 09 12 21 Toalettsitsar med inbyggd lyftanordning som gör det lättare att resa sig upp och sätta sig ner
 • ISO-kod 09 12 24 Toalettarmstöd och toalettryggstöd som monteras på toaletten
 • ISO-kod 09 33 04 Badbrädor
 • ISO-kod 09 33 05 Badsitsar
 • ISO-kod 09 33 07 Duschstolar med eller utan hjul
 • ISO-kod 09 33 12 Badbritsar, duschbord och skötbord

Förändring av hjälpmedelssortiment

Från och med 2022-09-01 genomförs följande förändringar av sortimentet för hygienhjälpmedel

Funktioner som tas bort

ISO-kod 09 33 04 - Badbrädor

 • Badkarsbräda med högre brukarvikt, över 150 kg.

Behovet kan tillgodoses på ett säkrare sätt med andra hjälpmedel i sortiment alternativt genom bostadsanpassning.

Funktionen/produkten kan inte ansökas om via ordnat införande.

ISO-kod 09 12 09 - Toalettstolar

 • Mjuksits skum till toalett, icke huvudproduktsbundna (produkt mjuksits Reko)

Funktionen kräver ej hälso- och sjukvårdens kompetens för bedömning, utprovning och uppföljning.

Funktionen/produkten kan inte ansökas om via ordnat införande.

Mjuksitsar skum som tillbehör till flyttbara hygienstolar på hjul omfattas inte av denna förändring.

 • Mjuksits med luft till toalett, icke huvudproduktsbunden (produktmjuksits Roho toalett)

Funktionen/produkten kan inte ansökas om via ordnat införande.

Generellt innebär detta att anpassning med mjuksits av egen toalettstol, fasta toalettstolsförhöjningar eller fristående toalettstolsförhöjningar inte är möjlig. Dessa mjuksitsar kommer inte att ingå i sortiment.

Produkter för RIK (ren intermittent kateterisering), dvs produkter för att tömma urinblåsan: funktionen tillgodoses med andra metoder.

Funktionen kan ansökas om via ordnat införande om medicinskt behov föreligger samt i syfte att personen ska fortsätta vara självständig i denna aktivitet. Inför ansökan ska kontakt tas med uroterapeut.

ISO-kod 12 36 15 - Stationära lyftar monterade på eller i andra produkter

Badkarslyft som monteras i patientens befintliga badkar.

Personlig hygien kan utföras på annat sätt med hjälp av andra hjälpmedel i sortiment.


Tillbaka till toppen