Reviderade riktlinjer för förskrivning av personliga hjälpmedel är nu fastställda

2021-08-27 11:39

Beredningsgruppen för Social-REKO fastställde de reviderade riktlinjerna för förskrivning av personliga hjälpmedel i Västernorrland vid deras möte fredagen den 12 juni.

De fastställda riktlinjerna finns på sidan Styrdokument för förskrivning av hjälpmedel.


Tillbaka till toppen