Skötbord i sortiment är en konsumentprodukt

2022-07-06 13:26

De flesta förskrivningsbara hjälpmedel som tillhandahålls i Västernorrland är medicintekniska produkter. I sortimentet förkommer dock ett fåtal konsumentprodukter som förskrivningsbara hjälpmedel.

Det finns inte några lagkrav på att hjälpmedel för det dagliga livet som förskrivs enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vara en medicinteknisk produkt. Det är dock av vikt att känna till vad som gäller när en konsumentprodukt förskrivs som hjälpmedel.

Ett hjälpmedel som är en konsumentprodukt ger inte något skydd via Patientskadelagen. Detta innebär att vid eventuell personskada, som kan kopplas till användningen av hjälpmedlet, har patienten inte rätt till ersättning via patientförsäkringen enligt Patientskadelagen (1996:799).

Vid förskrivning av konsumentprodukter ansvarar du som förskrivare för att:

  • Informera patienten om att produkten inte är en medicinteknisk produkt och att patienten därmed inte har rätt till ersättning enligt patientskadelagen vid eventuell personskada.
  • Information till patienten ges muntligt och skriftligt. Att information lämnats både muntligt och skriftligt ska dokumenteras i patientjournalen.

Du kan läsa mera om detta på Hjälpmedel Västernorrland - Medicintekniska produkter och Konsumentprodukter (rvn.se)


Tillbaka till toppen