Laboratorier och provtagning

Det är viktigt att patienten är rätt förberedd inför provtagning och de undersökningar som ska utföras. Ett undersökningsresultat kan påverkas av bland annat: kost, fasta, läkemedel, provtagningstidpunkt, kroppsläge fysisk aktivitet.

Länsverksamhet Laboratoriemedicin och Avdelningen för Patologi och Cytologi är en del av specialistvården inom länet med länsövergripande kliniker.

Laboratoriemedicin

Avdelningen för Patologi och Cytologi huvudsakliga uppgift är att svara för all histopatologisk och cytologisk diagnostik inom länet.

Patologi och cytologi

Laboratoriemedicin bedriver verksamhet inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin.


Tillbaka till toppen