Läkemedel

Region Västernorrland verkar för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning inom länet.

Vår läkemedelskommitté ansvarar för att ta fram rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen. Rekommendationerna skall vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Här har vi samlat terapiråd, rekommendationer och annan information om läkemedelshantering riktad till vårdgivare och apoteksaktörer.

Läkemedelskommittén

Inom Region Västernorrland finns en läkemedelskommitté med medlemmar som företräder farmacevtisk och medicinsk expertis. Läkemedelskommitténs terapigrupper tar fram rekommendationer inom sina respektive områden.

Du hittar information om kommitténs och terapigruppernas medlemmar via länk under rubriken "Mer på denna webbplats" här på sidan. 

Mitt läkemedel, terapirekommendationer 

Adressen till webbplatsen är: www.rvn.se/mittlakemedel 
Läs mer om hur du laddar ner genväg på din telefon, läs-/surfplatta.

 


Tillbaka till toppen