Lunchföreläsning - Alkohol och diabetes/blodtryck/kognitiv svikt

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor samt andra intresserade
Tid: Tisdag, 18 januari 2022, 12:05 -12:55
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Föreläsare: Maria Cajmatz, informationsläkare, läkemedelskommittén
Maria Lindström, ordförande, läkemedelskommittén
Ulrika Edström, informationsläkare, läkemedelskommittén

Material från föreläsningen:

Alkohol och kognitiv svikt.pdf

Alkohol och diabetes.pdf

Alkohol och högt blodtryck.pdf

 

Eventuella frågor hänvisas till anmalan.lakemedelskommitten@rvn.se


Tillbaka till toppen