Lunchföreläsning - Behandlingslinje Ben- och fotsår

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor samt andra intresserade
Tid: Tisdag, 8 mars 2022, 12:05 -12:55
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Föreläsare: Johan Gudmundson, familjeläkare, Hälsocentralen Gilleberget

 

Material från föreläsningen (pdf)

 

Eventuella frågor hänvisas till anmalan.lakemedelskommitten@rvn.se

 


Tillbaka till toppen