Lunchföreläsning - Vad är det vi vill uppnå med alla hälsoråd?

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor samt andra intresserade
Tid: Tisdag, 14 december, 2021, 12:05 – 12:55
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Föreläsare:Anders Rosengren, Läkare, Professor Göteborgs universitet 

Vad är det vi vill uppnå med alla hälsoråd?

Anders Rosengren presenterar nytt forskningsbaserat verktyg för att förebygga och hantera livsstilssjukdom

Bildspel från föreläsningen (pdf)

 

För de enheter som är intresserade av att använda Livsstilsverktyget i sin verksamhet så får ni även länken till livsstilsverktyget:

livsstilsverktyget.se/regionvasternorrland

 Via den länken får alla patienter tillgång till verktyget utan kostnad och vi kan också ge er återkoppling på gruppnivå om ICD-koder och läkemedelsanvändning hos användarna för internt kvalitetsarbete. 

 

Eventuella frågor hänvisas till anmalan.lakemedelskommitten@rvn.se

 


Tillbaka till toppen