Läkemedelshantering, råd och riktlinjer

För en säker läkemedelshantering är det viktigt att rutiner kring läkemedelshanteringen är kända och tillämpas. Här har vi samlat de viktigaste dokumenten kring läkemedelshantering i Västernorrland. En säker läkemedelshantering är en förutsättning för hög patientsäkerhet.

Föreskrift om läkemedelshantering

Från 1 januari 2018 gäller föreskriften om Läkemedelshantering,
HSLF-FS 2017:37 - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården – Konsoliderad

Riktlinjer och råd för läkemedelshantering

Läkemedelshantering - för hälso- och sjukvård i Västernorrland (pdf)


Tillbaka till toppen