Ordnat införande av nya läkemedel

En kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av läkemedel för patienter i hela landet.

Nya läkemedel introduceras olika i olika regioner och det är viktigt ur jämlikhetssynpunkt att patienter får tillgång till nya läkemedel på ett likartat sätt. Det är också viktigt ur ett budgetperspektiv att veta hur och när nya läkemedel ska införas. Region Västernorrland arbetar med ordnat införande lokalt, regionalt och nationellt.

På den nationella sidan om ordnat införande av nya läkemedel finns mer uppgifter:

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel (janusinfo)

Kontaktpersoner

Maria Alsén-Lindström, ordförande, Läkemedelskommittén,
maria.alsen.lindstrom@rvn.se

Maria Book, apotekare, Läkemedelsenheten,
maria.book@rvn.se 


Tillbaka till toppen